Кои сме ние...

Памбос Агапиу

тел. 088 835 4771
e-mail: pambos@abv.bg

Елисавета Христова

Резервации за настаняване и пасове

Facebook: www.facebook.com/Elisaveta.Hristova

Илия Илиев

Артисти, информация и записване за състезанието

Facebook: www.facebook.com/ilia.t.iliev

Вихрен Бенев

Webmaster

E-mail: vihren@gmail.com